Tag Archives: Note Polophony

Note Polyphony là gì? Ý nghĩa của Note Polyphony với người chơi đàn

Note polyphony trên piano điện có ý nghĩa gì? Và mua đàn piano điện có [...]